• Pınarbaşı Mah. Akdeniz Üniversitesi Teknokenti Uluğbey Arge 2 Binası, D:201, 07058 Konyaaltı / ANTALYA
 • +(90) 242 316 27 00

b-infoGIS NMS

CBS Tabanlı Şebeke Yönetim Sistemi

 • Onaylı Elektriksel Raporlar & Analizler
 • Mali Raporlamalar
 • Yapay Zeka | Akıllı Karar Destek Sistemi
 • Büyük Veri Analizi & Raporlama
Versiyon

Ürün Açıklaması

Birbirine entegre olarak çalışan alt sistemlerden oluşan yazılım mimarisiyle, coğrafi bilgi sistemlerinin sağladığı kabileyetlerden üst seviyede yararlanarak, akıllı şebekelerin tasarımı ve yönetimi için geliştirilmektedir.

TÜBİTAK ve üniversite (Ege Üniversitesi / Yaşar Üniversitesi) işbirlikleri ile başlatılan ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilmeye devam edilen yazılımımız, ulusal ve uluslararası sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin birden fazla yazılım ile yürüttükleri süreçleri tek çatı altında toplayarak, yazılımlar arası veri transferlerinin önüne geçmeyi, böylelikle iş gücünden kazanım sağlamayı ve hataları minimize etmeyi amaçlamaktadır.

b-infoGIS NMS-Basic

 • Elektrik dağıtım şebekesi bileşenlerinin tamamını (direkler, bina tipi trafolar, direk tipi trafolar, boxlar, kofreler, abone, havai hatlar, yeraltı hatlar) ve abonelere ait yapıları bütün detaylı özellikleri ile beraber koordinatlı olarak kural bazlı ekleyebilme
 • Stand-alone ve Client-Server mimarilere uygunluk
 • Sistemde saklanan mevcut şebeke bilgilerini kullanarak gelişmiş sorgular yapabilme ve raporlayabilme
 • Veri girişi esnasında, şebeke topolojisini (elektriksel bağlantıları) elektriksel kurallara uygun şekilde otomatik olarak oluşturabilme
 • Harita üzerinde şebeke bileşenleri arasındaki bağlantıları izleyebilme
 • Trafo bazlı olarak abone listeleri oluşturabilme
 • Seçilen şebeke bileşeninin beslendiği trafo ya da kaynağı akış simülasyonu ile görebilme
 • Seçilen kaynaktan beslenen trafoları akış simülasyonu ile görebilme
 • Seçilen trafodan beslenen şebeke elemanlarını akış simülasyonu ile görebilme
 • Vektörel / Raster haritaları kullanabilme
 • b-infoGIS NMS-Kaşif ile entegre olarak araziden toplanan veriyi 0 hata ile koordinatlı olarak import edebilme
 • Şebeke elemanlarını, birçok formatta (.kml, .dxf, .shp, .csv, .opt, .json, .mif, .tab, .xml) dışarı verebilme
 • Elektriksel objeleri akıllı olarak taşıyabilme (Örneğin direk objesini taşırken üzerinde bağlı olan hatların eş zamanlı olarak taşınabilmesi)
 • CBS (coğrafi bilgi sistemleri) objeleri arasında akıllı bağlantılar kurabilme (Örneğin direk objesi silindiğinde ona bağlı hatların silinmesi)
 • Sisteme eklenen objelere otomatik olarak, elektriksel bağlantıları dikkate alarak numaralandırma yapabilme
 • AG (Alçak Gerilim) ve OG (Orta Gerilim) şebekelerinde kısa devre oluşturan bağlantıları tespit edebilme
 • Elektriksel olarak bağlantısı yapılmamış objeleri tespit edebilme
 • Trafo bazlı metraj raporu alabilme
 • Farklı formatlarda ya da veritabanlarında saklanan CBS verilerine entegre olabilme
 • Scada ve abone çağrı merkezi sistemlerine entegre olabilme

b-infoGIS NMS-Pro

b-infoGIS NMS-Basic’ e ek olarak, CBS verilerini kullanarak;

 • AG Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Abone Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Og Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Trafo Güç Analizi ve Raporlaması
 • Tepe Kuvvetleri Analizini İçeren Direk Listesi Oluşturabilme
 • AG Gerilim Düşümüne göre renklendirme analizi
 • Abone Gerilim Düşümüne göre renklendirme analizi
 • J (dağınık yük) göre renklendirme analizi
 • OG Gerilim Düşümüne göre renklendirme analizi
 • AG şebeke gözetim paneli (harita üzerinde mouse’un üzerinde olduğu elektriksel hata dair anlık olarak
  1. İletken tipi
  2. İletken Cinsi
  3. Uzunluk (m)
  4. Trafoya olan mesafe (m)
  5. J Değeri (Watt/m)
  6. k / m
  7. Yük Akımı (A)
  8. Maksimum Akım (A)
  9. Toplu Yük (W)
  10. % P, %e, %er, %ex

  değerlerini izlenebilmektedir

 • OG şebeke gözetim paneli (harita üzerinde mouse’un üzerinde olduğu elektriksel hata dair anlık olarak
  1. İletken tipi
  2. İletken Cinsi
  3. Uzunluk (m)
  4. Kaynağa olan mesafe (m)
  5. k / c
  6. Toplu Yük (W)
  7. % P, %er

  değerlerini izlenebilmektedir

 • Tek tıkla bina tipi trafoya ait yerleşim planın CAD penceresinde gösterilmesi ve export edilmesi
 • Direklerin vektörel diyagramlarının dinamik olarak CAD penceresinde gösterilmesi ve export edilmesi
 • Trafo bazlı keşif raporu alabilme

b-infoGIS Kaşif

b-infoGIS Kaşif, android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanan ve geliştirilmeye devam edilen bir yazılım projesidir.

 • Eletkrik dağıtım şebekesi bileşenlerine ait verileri, b-infoGIS NMS formatında hatasız olarak, koordinatları ile toplayabilme
 • Tavsiye edilen mobil cihaz ile kullanıldığında, 2 metre koordinat hassasiyetini yakalayabilme
 • Bluetooth bağlantısı ile gelişmiş GPS cihazlarına entegre olarak cm hassasiyetini yakalayabilme
 • Toplanan verilerin proje dosyalarının mail ile paylaşabilme